Người Nhật chuộng iPhone cũ

NhiềungườinóirằnghọkhôngthểmuaiPhone14mớivìquáđắt.Ảnh:PatentlyApple.Trongnhiềunămqua,ngườiNhậtluônth ...